• Giften fiscaal aftrekbaar

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Wanneer zijn giften fiscaal aftrekbaar?


Als je gift minstens 40 euro bedraagt op jaarbasis, heb je recht op een belastingvermindering die tot 45% kan bedragen. Dit volgens de voorwaarden in artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen ofwel 392.200 euro. Om je gift fiscaal te kunnen aftrekken, bezorgen we je een fiscaal attest. De fiscale attesten worden verleend door de Belgische staat, maar je krijgt je attest van Stichting Pelicano. Wij versturen je attest per post, in de eerste maanden van het jaar ná de gift(en).

Bijvoorbeeld: 

Gift op jaarbasis

Belastingsvermindering

Jij betaalt dus maar

40 euro

45%

22 euro

Verhoogde belastingvermindering in 2020

Door de coronacrisis heeft de federale regering verkondigd extra maatregelen voor de filantropische sector te voorzien. Het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften is verhoogd van 10% naar 20%. U kan dus twee keer zo veel giften aftrekken van uw belastingen. Bovendien wordt voor het jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen verhoogd van 45 naar 60%. Per 100 euro donatie geniet u nu van een belastingvoordeel tot 60 euro. De maatregel erkent het belang van de ondersteuning van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het algemeen belang in deze crisisperiode. Opgelet: het is nog niet zeker of deze voorwaarden ook voor 2021 zullen gelden.

We helpen je graag verder

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 77 53
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Stichting Pelicano


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge