Geen artikelen gevonden
Stichting Pelicano
Stichting Pelicano
Samen kinderen in armoede een toekomst bieden
 • FAQ

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Veelgestelde vragen


Heb je een vraag over Stichting Pelicano? Misschien beantwoorden we die hieronder wel.

De Stichting Pelicano werd in 2008 opgericht, als initiatief van 7 vrienden, door een verzoek vanuit het Koninklijk Paleis en de toenmalige koningin Paola. Stichting Pelicano werd onmiddellijk opgericht als stichting van openbaar nut, erkend bij koninklijk besluit en opgericht met als doel middelen in te zamelen via donateurs en nalatenschappen. Die middelen zouden worden toegewezen en te gebruiken om duurzame financiële hulp te bieden aan kinderen in België, die in de meest rauwe armoede leven.

 

Met vallen, opstaan en zoeken, maar steeds evoluerend in de juiste richting om fantastische resultaten te bereiken.

Het eerste jaar was er de afspraak om één kind te begeleiden in Vlaanderen, één in Brussel en één in Wallonië. Het doel was om onmiddellijk nationaal te werken. Op het einde van het eerste jaar werden al twaalf kinderen geholpen! De grote vraag was "Waar gaan we het nodige geld halen?” Op 1 januari 2015 hadden we 186 kinderen, verspreid over heel het land. Daar betaalden we gewoon alles voor, net alsof het onze eigen kinderen zijn. Door de groei die zich aan het ontwikkelen was, konden we niet anders dan professionaliseren. Op dat moment hebben we de beslissing genomen om Stichting Pelicano een professionele structuur te geven. Sinds oprichting helpen we 2.639 Pelicanokinderen (status 2021).

 

Stichting Pelicano is sinds 2008 actief als organisatie die kinderarmoede in ons land wil oplossen. Wij ondersteunen kinderen in België, die in de rauwste armoede leven, totdat zij hun plaats hebben in het werkveld en zo meer kans maken om uit de vicieuze armoedecirkel te geraken.

Sinds de oprichting van Stichting Pelicano steunden we 2.639 Pelicanokinderen. Stichting Pelicano betaalt alles voor deze kinderen, alsof het hun eigen kinderen zijn. Dat toen we tot ze hun plaats in het werkveld vinden. Zo doorbreken we de vicieuze armoedecirkel. Niemand mag iets te kort komen en kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontplooien.

 

We helpen kinderen door alle extra kosten te betalen die niet door de ouders of door reeds voorziene steun wordt gedragen. Dit gaat bv over het voorzien van één warme maaltijd per dag, warme winterkledij, elementaire hygiëne, etc. Kinderen in rauwe armoede ontberen heel vaak alle basisbehoeften.

Daarnaast strijden we ook tegen de sociale uitsluiting. Voor een kind is het cruciaal om het verenigingsleven te ervaren of om aan sport te kunnen doen. Ook staan we in voor deelname aan een schoolreis of een zomerkamp.

De rode draad in ons verhaal dat is: eens het kind het statuut heeft van Pelicanokind, dat we daar alles voor betalen alsof het onze eigen kinderen zijn.

 

De gelden worden bijzonder goed geïnvesteerd. We streven er naar om alle persoonlijke donaties volledig te besteden aan de ondersteuning van Pelicanokinderen. De overheadkosten houden we efficiënt laag. Alle informatie over jouw donatie en de werking vind je in het jaarverslag

 

Om armoede te kunnen detecteren en op een juiste manier te weten komen welke kinderen er in armoede leven, hebben we ons gericht op schooldirecties, OCMW’S, CLB’S,.. alle mogelijke instellingen die betrokken zijn met de opvoeding van kinderen. Zij staan aan het front en zien/detecteren deze kinderen. Zij zijn onze antennes en dienen mogelijks een dossier in.

Daarnaast staan zij in voor de dagelijkse opvolging van de Pelicanokinderen en het beheer van het ter beschikking gestelde budget.

 

Stichting Pelicano werkt met zorgpartners (scholen, OCMW’s, Sociale dienst van het Koninklijk Paleis, mensen zoals jij en ik, …). Zij zijn dé schakel tussen het kind en Stichting Pelicano. De zorgpartners sturen ons dossiers door van kinderen die in de meest schrijnende omstandigheden opgroeien. Deze dossiers worden zorgvuldig door onze sociale commissies (zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië) bestudeerd. Na een grondig onderzoek, waarbij tal van criteria in rekening worden gebracht, wordt dan beslist of een kind wordt ondersteund of niet.

 

Jouw donatie, hoe groot of klein, gaat rechtstreek en dus zonder omweg naar de kinderen die Stichting Pelicano steunt in ons land. Je kan trouwens het recentste jaarverslag hier bekijken. Daar lees je zelf hoe we omgaan met jouw donatie.

We willen kinderarmoede in België volledig oplossen. Geen enkel kind verdient het om in armoede te moeten opgroeien en om kansen te missen. Vandaar onze aanpak om kinderen duurzaam te ondersteunen tot ze hun plaats hebben in het werkveld. Zo doorbreken we de vicieuze armoedecirkel. 

Is het realistisch om alle armoede op te lossen. Misschien, maar onze aanpak bewijst dat het kan. Immers, elke euro die je investeert in een kind in armoede komt maal 5, tot maal 9 terug naar de maatschappij. Een studie, uitgevoerd door Vlerick, bewijst dat het wel degelijk kan.

 

Pelicanokinderen zijn kinderen uit een gezin waarvan onze sociale commissie heeft beslist om daar een Pelicanokind van te maken.

We krijgen aanvragen voor hulp voor kinderen. Deze komen binnen via de scholen, via de OCMW’s... De aanvragen komen voor een sociale commissie die tweewekelijks samenzit en een beslissing neemt. Door onze beperkte middelen kiezen we er voor om de meest schrijnende gevallen weerhouden.

Dit betekent, als wij gaan voor het statuut van Pelicanokind, dat de Stichting Pelicano het financieel engagement aangaat om die kinderen te steunen tot ze op de arbeidsmarkt komen.

 

Punctuele hulp geven we aan kinderen die niet opgenomen worden als Pelicanokind. Dit gaat dan over kortstondige hulp, voor zeer precaire zaken die op korte termijn een kind kunnen vooruit helpen. 

 

In België leven 513.000 kinderen in armoede. Dat zijn 1 op 5 kinderen. Per regio verschilt dit sterk, maar armoede zit echt overal. Door de huidige coronacrisis steeg dit aantal, jammer genoeg, sterk. Waar voorheen gemiddeld 7 aanvragen per week werden ingediend, loopt dit nu op tot soms 100 aanvragen per week.

 

Wij maken er een erezaak van dat elk bedrag dat onze donateurs op onze rekening overschrijven, zonder omweg bij onze Pelicanokinderen terechtkomt. Onze zorgpartners zien daar ook op toe. Jouw bijdrage komt dus niet in de handen van de ouders van het kind, een voogd of van bepaalde organisaties. Onze zorgpartners zijn bijvoorbeeld scholen of een OCMW, die dicht contact hebben met het kind. Op die manier werken we efficiënter aan een structurele oplossing om kinderen uit de armoede te houden. De zorgpartner kan ook perfect inschatten of overleggen wat de wensen en noden zijn van het kind.

 

Daar kan je op rekenen! We worden als organisatie heel sterk gecontroleerd, door een externe auditeur, maar ook door het Koninklijk Paleis. En bovendien kan iedereen alles ook transparant nalezen in het jaarverslag dat je op deze website kan raadplegen.

 

Neen, dat kan je niet. In het Charter van Stichting Pelicano staat heel duidelijk dat de identiteit van Pelicanokinderen nooit bekend gemaakt wordt. Dat vinden wij ook volstrekt normaal: het betreft zeer kwetsbare kinderen en zij dienen in alle anonimiteit geholpen te kunnen worden.

Je krijgt een fiscaal attest voor jouw gift vanaf 40 euro per jaar. Dankzij de belastingvermindering van 45% die je kan realiseren, kost jouw bijdrage uiteindelijk maar ongeveer de helft (volgens de voorwaarden in artikel 145/33 WIB 92 kan er max. 10% van het netto-inkomen worden afgetrokken). Meer info hier.

Online betalingen van Stichting Pelicano verlopen via het donatieplatform Koalect. Je donatie gebeurt via een externe beveiligde pagina. Heel wat organisaties gebruiken deze tool en ook Stichting Pelicano past deze al geruime tijd toe. Alle gegevens worden volledig afgeschermd verwerkt, waardoor ook de betaalgegevens door geen enkele partij worden opgeslaan. Jouw persoonlijke gegevens kunnen ten allen tijde opgevraagd, gewijzigd of verwijderd, volgens de geldende GDPR-richtlijnen.

 

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Stichting Pelicano


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge