Geen artikelen gevonden
 • Samen kinderen uit armoede redden

Nog steeds groeien meer 500.000 kinderen in België op in armoede. Een hallucinant cijfer dat Pelicano Kinderarmoedestichting zo snel mogelijk wil verkleinen. Al deze kinderen hebben door kinderarmoede geen heerlijk gevulde boterhamdoos en kunnen geen toffe naschoolse activiteiten doen. Vaak worden ze door hun armoede uitgesloten of zelfs gepest. Tijd voor verandering dus.

Wat is kinderarmoede?

We spreken over kinderarmoede als er niet genoeg financiële middelen zijn om de basisbehoeften te vervullen. Wanneer er niet voldoende geld is, komen kinderen en jongeren sneller in een vicieuze cirkel terecht. En dan biedt Pelicano steun. 

Hoe we kinderen uit armoede redden

Pelicano gaat dagelijks de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land. Elk kind heeft recht op dezelfde kansen en verdient hetzelfde: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een geschikte vrijetijdsbesteding. Om dat te verwezenlijken, rekenen we op jouw steun. Samen kunnen we kinderen uit armoede redden. Om de kinderen in nood te helpen, gebruiken we eveneens een efficiënte methode.
 

Kansarme kinderen opsporen

Scholen, het OCMW en de Dienst Sociale Zaken zijn zeer goed op de hoogte van armoedesituaties in gezinnen. Daarom werken we samen met deze instellingen, waar professionele vertrouwensmensen onze contactpersonen zijn. Hoe efficiënter we kansarmoede kunnen opsporen, hoe sneller we die kunnen redden.
 

Dringende problemen oplossen

Het eerste wat we aanpakken om kinderen uit armoede te redden, zijn dringende zaken zoals de primaire behoeften bevredigen. Zo zorgen we onder andere voor de nodige voeding, kleding en staat de gezondheid van de kinderen voorop. We vinden het belangrijk dat onze bijstand op de juiste plaats terechtkomt. Pelicano geeft daarom niet zomaar een bedrag aan de ouders. Daarnaast regelen we ook de kosten voor de meest elementaire medische, pedagogische en sociale zorgen van het Pelicanokind.
 

Duurzaam steunen

Eenmaal de basisbehoeften zijn voldaan, evolueert onze ondersteuning van dringend naar duurzaam. Tot het Pelicanokind zijn diploma haalt, nemen we samen met onze sociale partners onze verantwoordelijkheid voor hem op. Zij zien erop toe dat alle financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicanokind gaat. Lees hier wat we doen met jouw financiële steun.
 

Wat is de impact van kinderarmoedebestrijding?

Eén euro investeren in de strijd tegen kinderarmoede, levert de maatschappij op lange termijn tussen de vijf en negen euro op. Het gaat hier om de totale financiële impact voor de overheid op lange termijn gebaseerd op belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede (over het hele leven tot aan het pensioen). Dat blijkt uit een nieuwe studie die Vlerick Business School heeft uitgevoerd in opdracht van Pelicano. Investeren in kinderarmoedebestrijding is in eerste plaats vanuit een sociaal standpunt, maar daarnaast ook vanuit een economisch oogpunt wenselijk. Met een minimale investering van 78 miljoen euro voor 2000 kinderen in armoede zou de overheid in de toekomst minstens 372 miljoen euro (5 keer) aan belastinginkomsten en besparingen op kinderarmoede kunnen verdienen gedurende het hele leven tot aan het pensioen", zegt professor Dirk Buyens.
Stichting Pelicano - Wat is de impact van kinderarmoede bestrijding?

Kansarmoede

Een term die veel gelinkt wordt met kinderarmoede, is kansarmoede. Kansarmoede verwijst niet enkel naar het gebrek aan financiële mogelijkheden. Het is een duurzame toestand waarbij mensen beperkt worden in hun kansen om deel te nemen aan maatschappelijk belangrijke zaken zoals onderwijs, arbeid en huisvesting. Deze kansarme toestand slaat dus niet enkel op het materiële aspect, maar ook op het immateriële.
 
Kind en Gezin registreert kansarmoede bij zeer jonge kinderen aan de hand van zes domeinen. Het gaat om:
 • het maandinkomen van het gezin,
 • de opleiding van de ouders,
 • de arbeidssituatie van de ouders,
 • de kwaliteit van de huisvesting,
 • het stimulatieniveau van de kinderen,
 • de gezondheid.
 
Wanneer een gezin onvoldoende haalt op drie of meer criteria, valt het gezin volgens het agentschap onder kansarmoede. In 2019 bedroeg de kansarmoede-index van Kind en Gezin voor het Vlaamse Gewest 14,03%. Een grote stijging met 2016, want die telde toen maar 12,82%. Dit cijfer toont aan dat heel wat kinderen in Vlaanderen in een minder kansrijke omgeving opgroeien.
 
Kansarme kinderen hebben het vaak zwaarder op school. Doordat de thuissituatie veel van hen vergt, presteren deze kinderen dikwijls minder goed. Ook zijn ze vaak onzeker en schamen ze zich waardoor ze zich afsluiten van de buitenwereld. Pelicano wil dat geen enkel kind zich zo moet voelen. Daarom helpen we samen met jouw steun kinderarmoede op te lossen en geven we deze kinderen de kansen die ze nodig hebben.

Leerstoel Pelicano

Kinderarmoede wordt wereldwijd begrepen als een schending van kinderrechten. Het vormt een hardnekkig en complex maatschappelijk probleem dat zich manifesteert op alle levensdomeinen.

Armoede bij kinderen en jongeren moet begrepen worden in relatie tot de armoede van hun ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken. Kinderen/jongeren en hun gezinnen in armoedesituaties kunnen vaak in beperkte mate  gebruik maken van bestaande maatschappelijke hulpbronnen en basisvoorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en een kwaliteitsvolle woonomgeving, jeugdhulpverlening, sociaal-culturele en vrije tijdsinitiatieven, kinderopvang, mobiliteit, publieke ruimte, …).

Kinderen en jongeren die opgroeien in armoedesituaties begrijpen bovendien vaak snel hoe armoede en sociale ongelijkheid zich reproduceert. Om te overleven leggen ze zich er vaak onopgemerkt op jonge leeftijd bij neer dat zij geen open toekomstperspectief hebben en hun dromen niet zullen kunnen waar maken.

De Leerstoel geeft opportuniteit om kwalitatief onderzoek te doen naar de vraag hoe we maatschappelijke hulpbronnen moeten mobiliseren voor kinderen/ jongeren en gezinnen om deze dynamiek te kenteren, en diepgaand inzicht te verwerven in hoe ze een open toekomstsperspectief kunnen ontwikkelen.

Aan de hand van etnografisch en biografisch onderzoek gaan we na welke maatschappelijke hulpbronnen en basisvoorzieningen kinderen/jongeren en ouders/opvoedingsverantwoordelijken in gezinnen die in armoede leven kunnen gebruiken en welke rol professionals/vrijwilligers hierin vervullen.

Bovendien exploreert het onderzoek welke betekenisverlening er speelt in diverse levensdomeinen en opvoedingscontexten (thuis, school, vrije tijd, jeugdhulp, …)  en welke aspiraties kinderen/jongeren koesteren. Aldus wordt sociale rechtvaardigheid begrepen in relatie tot het leiden van een leven dat iemand betekenis en waardevol vindt.

Onderzoeksteam

Prof. dr. Griet Roets

Griet Roets (1977) heeft een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen en is momenteel hoofddocent Sociaal Werk aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek - UGent.
Contact: griet.roets@ugent.be

Dr. Caroline Vandekinderen

Caroline Vandekinderen (1984) heeft een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen en is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek – UGent.
Contact: caroline.vandekinderen@ugent.be

Red jij een kind uit armoede?

    


Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge