• Stichting Pelicano

Onze activiteiten


Pelicano gaat elke dag de strijd aan tegen kinderarmoede in ons land. Elk kind die in ons land woont, heeft recht op dezelfde kansen: voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om die kansen op een duurzame manier waar te maken, zamelen we fondsen in via activiteiten, sponsoring en schenkingen.

Dit is wat we doen

Onze acties 
Alle bijdragen aan Pelicano, klein, groot, en ook jouw bijdrage, gebruiken we om te voorzien in de basisbehoeften van kinderen in ons land die in armoede leven: maaltijden, kleren, schoolgerief, doktersbezoek, maar ook lidgeld voor de jeugdbeweging of sportclub. Vanzelfsprekende dingen voor ons, maar niet voor hen. 

Onze Pelicanokinderen 
Elk kind dat wij helpen om een zo normaal mogelijk leven te leiden, noemen we voortaan een Pelicanokind. Onze verbintenis is dat we elk Pelicanokind duurzaam begeleiden en steun bieden tot hij als jongvolwassene een diploma haalt en een volwaardige rol kan spelen in onze maatschappij.

Zo gaan we te werk

In armoede leven is voor vele duizenden kinderen in België de harde dagelijkse realiteit. Alles behalve ver van ons bed, dus. Om ze te helpen, gebruiken we een efficiënte methode.

Kansarme kinderen opsporen 
Scholen, het OCMW en de Dienst Sociale Zaken zijn heel goed op de hoogte van armoede-situaties in gezinnen. We werken daarom met deze instellingen, waar professionele vertrouwensmensen onze contactpersonen zijn.

Dringende problemen oplossen 
Het allereerste wat we aanpakken, zijn de dringende problemen van het Pelicanokind. Het gaat hier om de primaire behoeften, zoals voeding, gezondheid en kleding. Telkens zorgen we ervoor dat onze bijstand op de juiste plaats terechtkomt. We geven dus niet zomaar een bedrag aan de ouders, waarmee ze kunnen doen wat ze willen. Daarnaast regelen we de kosten voor de meest elementaire medische, pedagogische en sociale zorgen van het Pelicanokind.

Duurzaam steunen 
Daarna evolueert onze ondersteuning van dringend naar duurzaam. Tot het Pelicanokind zijn diploma haalt, nemen we onze verantwoordelijkheid voor hem op, samen met onze zorgpartners. Zij zien erop toe dat alle financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicanokind gaat.

De Pelicano-missie & visie


Pelicano vindt kinderarmoede een onrecht en wil dit probleem in België helpen oplossen. Daarom bieden wij duurzame bijstand aan kinderen en jongeren in nood die zich bevinden op Belgisch grondgebied. Dat doen we door permanente materiële ondersteuning tot aan het einde van de studies. Onze inkomsten hiervoor, halen we uit activiteiten, sponsoring en schenkingen. Wij garanderen onze sponsors en schenkers dat hun steun rechtstreeks naar het welzijn van het kind gaat. Daarom hanteren we onophoudelijk absolute transparantie.

Wat gebeurt er met jouw geld?


Wij maken er een erezaak van dat elk bedrag dat onze schenkers op onze rekening overschrijven, zonder omweg bij onze Pelicanokinderen terechtkomt. Onze zorgpartners zien daar ook op toe. Jouw bijdrage komt dus niet in de handen van de ouders van het kind of van bepaalde organisaties. Op die manier werken we efficiënter aan een structurele oplossing om kinderen uit de armoede te houden.

Het Pelicano-bestuur


Em. prof. dr. Marc Baron Bossuyt

Ere-Voorzitter

Emeritus-Voorzitter van het Belgische Grondwettelijk Hof

De heer Jean-Luc Cottyn

Stichtend Voorzitter

Ere-Advocaat-generaal
Gewezen voorzitter Hoge Raad voor Justitie
Advocaat

De heer Dirk van der Bauwhede

Stichtend Afgevaardigd Bestuurder

De heer Peter Bals

Bestuurder - Trezorier

Eerste Hoofdcommissaris van Politie
Bachelor in de psychopedagogiek

De heer Walter Blieck

Bestuurder

Ere-Directeur Koninklijk Atheneum Mariakerke

De heer Leo Borms

Bestuurder

Industrieel

Mevrouw Evy Claeys

Bestuurder

Expert - Claeys Expertise

Gravin Régine Cornet d’Elzius de Peissant

Bestuurder

Eerste Substituut-procureur des Konings

De heer Karl De Coux

Bestuurder

Accountant - Directeur Financiën

De heer Serge Lipszyc

Bestuurder

Magistraat

Mevrouw Marie-Claude Maertens

Bestuurder

Ere-Procureur des Konings

De heer Patrick Bernard Martens

Bestuurder

Advocaat

Mevrouw Colette Meester

Bestuurder

Sales Manager

In Memoriam: Ere-bestuurders

De heer Jean-Pierre Bovy

Luitenant-generaal b.d. - Ere-Vleugeladjudant van de Koning

2011

De heer Marc de Voogt

Stichtend bestuurder van de Stichting Pelicano

2015

De heer Paul Ceuninck

Hoofdadministrateur bij de Europese Commissie

De heer Pascal Claeys

Deskundige in Industriële risico’s

Prof. dr. Marc Cools

Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Criminologie

De heer Kristof De Boever

Business Developper bij K.P.M.G.

De heer Alain De Laender

Bestuurlijk Directeur-Coördinator van de Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen

De heer Thierry Denys

Ere-Voorzitter Rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen

De heer Alexander Van Ravels

Senior Director - Head of Capital Markets, CBRE

De heer Romain Van De Voorde

Psycholoog, Orthopedagoog, Logopedist

De heer Jasper Pillen

Woordvoerder Kabinet Minister van Mobiliteit

De heer Danny Verbiest

Ere-Voorzitter Raad van Bestuur v/h "Goudblommeke in Papier"

De heer Michel Wegge

Notariskantoor Michel Wegge - Borsbeek

Mevrouw Delphine Gathoye

FOD Justitie – Attaché Planning & Budget

Mevrouw Isabelle Petit Dufrenoy

Journalist RTBF en Uitgever

Prof. dr. ir. Derrick Gosselin

Universiteit Gent – Ere-Kabinetschef van de Minister-President

De heer Dirk van der Bauwhede

De heer Peter Bals

De heer Walter Blieck

De heer Karl De Coux

Mevrouw Marie-Claude Maertens

Mevrouw Colette Meester

De heer Christiaan Hoorne

Managing director

De heer Michel Leemans

Directiesecretaris

Onze geschiedenis


2008

Oprichting

Enkele vrienden die een maatschappelijke betrokkenheid delen, willen komaf maken met kinderarmoede in België. Samen richten ze de stichting Pelicano op.

2009

Officiële erkenning

De statuten van Pelicano verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Een Koninklijk Besluit geeft officiële erkenning aan de stichting.

2010

Koninklijke bescherming

Pelicano krijgt de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Een ferme opsteker voor de oprichters en alle medewerkers!

2015

Academische zitting

Pelicano organiseert een academische zitting en een concert in het Paleis der Academiën in Brussel.

2017

Kaap 750.000

Pelicano geeft voor 750.000 euro steun aan Pelicanokinderen.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 77 53
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Stichting Pelicano


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
  0819.409.280
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge