Geen artikelen gevonden
  • 24/12/2020
  • Nieuws

Warme dankuwel wensen


Ook al was dit voor velen een moeilijk jaar, vanuit heel ons hart en vanwege onze Pelicanokinderen danken we u oprecht voor uw steun.

Dat 2020 voor velen een raar en lastig jaar was, zal geen twijfel lijden. Ook onze Pelicanokinderen hadden het zeer moeilijk. Minder contact met school, vaak afgesloten van alles en des te moeilijker voor de zorgbegeleiders om hen op te volgen. We merkten dit tevens aan het aantal aanvragen dat steeg van misschien 5 per week naar boven de 100. Deze crisis hakt er serieus op in.

Toch zijn we iedereen heel dankbaar! Onze zorgpartners voor de niet aflatende aandacht voor die onschuldige kinderen die het moeilijker hebben. Onze donateurs die ons bleven steunen en waardoor we zelfs in dit moeilijk jaar een sterke groei kennen. Ook de mensen die via hun testament de stichting mee opnemen in hun nalatenschap. Danku!

Dankzij dit alles zijn we in staat om te groeien, als organisatie en, belangrijker, wat betreft aantal kinderen die we kunnen steunen. Een Vlerick-studie wees dit jaar uit dat onze aanpak de juiste is en daar zijn we heel fier op. Elk kind dat we uit de armoede halen, brengt immers veelvuldig aan de maatschappij op. Op die manier zijn we in staat om onze ambities waar te maken: 2.000 kinderen duurzaam helpen tegen 2025.

Duizendmaal dank en maak er gezond, heerlijk en liefdevol 2021 van. 

Christiaan Hoorne 
CEO Stichting Pelicano