Geen artikelen gevonden
 • 4/10/2022
 • Nieuws

Opstart Leerstoel Pelicano over kinderarmoedebestrijding aan de UGent


Kinderarmoede wordt wereldwijd begrepen als een schending van kinderrechten, en vormt een hardnekkig en complex sociaal probleem. De Leerstoel geeft opportuniteit om kwalitatief onderzoek te doen.

Op dinsdag 4 oktober was er de officiële opstart van de Leerstoel Pelicano, een nieuw onderzoeksorgaan naar kinderarmoede aan de UGent. Professor Griet Roets, verbonden aan de UGent als professor in de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, wordt leerstoelhouder.

Kinderarmoede wordt wereldwijd begrepen als een schending van kinderrechten, en vormt een hardnekkig en complex sociaal probleem. Ondanks de urgentie van de problematiek in België, bestaat er tot op heden onvoldoende onderzoek naar de kinderarmoedesituatie in ons land. Er zijn onvoldoende cijfers beschikbaar over welke bevolkingsgroepen het grootste slachtoffer zijn van kinderarmoede, met welke uitgaven zij het moeilijk hebben, met welk budget zij moeten rondkomen, in welke basisbehoeften zij moeten snoeien… Daarnaast bestaat er amper onderzoek naar de emotionele en maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede. De Leerstoel Pelicano wil proberen een deel van het gat in onderzoek op te vullen.

De Leerstoel geeft opportuniteit om kwalitatief onderzoek te doen naar de vraag hoe we maatschappelijke hulpbronnen moeten mobiliseren voor kinderen, jongeren en gezinnen om deze dynamiek te kenteren, en diepgaand inzicht te verwerven in hoe ze een open toekomstsperspectief kunnen ontwikkelen. Het onderzoek gaat ook na hoe professionals en vrijwilligers op alle diverse levensdomeinen deze machteloosheid en moedeloosheid kunnen ombuigen in verontwaardiging, hoop, en aspiraties voor de toekomst.

Dankzij de Leerstoel zullen er antwoorden kunnen komen op de vragen die de maatschappij bezighouden. Enkel door de problematiek in kaart te brengen, kan deze opgelost worden.

In de pers

StuBru, Radio 1, Radio 2 en Klara
Belga
De Morgen
Het Nieuwsblad

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge