Geen artikelen gevonden
 • 15/06/2021
 • Nieuws

Bieden voor Stichting Pelicano via alle Belgische Troostwijkveilingen


Vanaf maandag 14 juni tot en met 27 juni 2021 kunnen alle bieders via het volledige aanbod Belgische Troostwijkveilingen een bijdrage leveren aan Stichting Pelicano, een organisatie die de kinderarmoede in ons land helpt oplossen. Dankzij sponsoring, schenkingen en duurzame samenwerkingen met bedrijven zorgt Pelicano ervoor dat kansarme kinderen voldoende voedsel, gezonde leefomstandigheden, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding krijgen. En dit tot ze hun einddiploma behalen. Duurzame samenwerkingen met grote bedrijven als Troostwijk zijn voor Stichting Pelicano dan ook van groot belang om kinderen op lange termijn financieel te ondersteunen. Als internationaal bedrijf kiest Troostwijk bewust voor een lokale organisatie om zich maatschappelijk te engageren. Met een groot kopersbestand in zeer uiteenlopende sectoren, kan Troostwijk heel wat mensen bereiken en zo een steentje bijdragen om de armoedecirkel te doorbreken.

De komende twee weken loopt de veilingkalender gewoon door, maar krijgen alle Belgische Troostwijkveilingen een aantal extra lege kavels voor een vrijblijvende bijdrage aan Stichting Pelicano. Het bedrag is vrij te kiezen. Afhankelijk van het verloop en het succes van deze eerste actie, wordt dit een tweede keer georganiseerd op het einde van het jaar en verdergezet in de toekomst. “Als internationaal bedrijf willen we ons graag maatschappelijk engageren en bijdragen aan een organisatie met een lokale footprint. Daarom kiezen we bewust voor een Belgische organisatie. Dit is voor ons een eerste keer dat we een dergelijke actie in deze vorm organiseren, maar we willen graag op een structurele en duurzame manier samenwerken in de toekomst”, aldus Andy Vons, managing director bij Troostwijk België. 

Duurzame ondersteuning tot het einddiploma

Stichting Pelicano gaat een langdurig engagement aan met de kinderen die ze onder hun vleugels nemen. Duurzame samenwerkingen met bedrijven zijn dan ook van groot belang om een kind op lange termijn finanicieel te ondersteunen. Om die funding te blijven garanderen, is een mix van eenmalige giften, schenkingen, testamenten en samenwerkingen met bedrijven uit verschillende sectoren essentieel. “Onze missie is om de Pelicanokinderen te ondersteunen tot aan het einddiploma en ze zo alle kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Vandaag lopen er binnen dat kader ook vergevorderde gesprekken met de Universiteit van Gent. Om die financiële steun tot dat eindpunt te garanderen zijn samenwerkingen met zowel kleine, middelgrote als grote internationale bedrijven als Troostwijk heel erg belangrijk voor ons. Zo kunnen we zekerheid bieden dat de fondsen er altijd zullen zijn”, aldus Kristof De Boever, bestuurder bij Stichting Pelicano.

De armoedecirkel doorbreken

Volgens Stichting Pelicano is de problematiek van kansarme kinderen iets wat ons allen aanbelangt en we samen als maatschappij moeten aanpakken. Net daarom is het volgens hen goed dat die optie toegevoegd wordt aan alle Belgische Troostwijkveilingen, ongeacht de sector of het type product. “Troostwijk bereikt heel wat soorten mensen, met verschillende achtergronden uit verschillende sectoren. Dat is nu net wat wij ook willen en onze samenwerking zo mooi maakt. Als bieder uit om het even welke sector kun je zo de armoedcirkel helpen doorbreken en de maatschappij op lange termijn beter maken. En die steun is hard nodig”, aldus De Boever. Volgens een studie van Vlerick Business School in opdracht van Pelicano, blijkt namelijk dat hun financiële steun om één kind uit de armoede te halen gemiddeld € 40.000 per kind kost. Evenwel levert dat een (latere) positieve bijdrage aan de maatschappij op van een factor 5 tot 9. “513.000 kinderen in België hebben die ondersteuning nodig. De financiële steun komt overigens nooit terecht bij de ouders of het kind zelf, maar wordt beheerd via zorgpartners zoals scholen, OCMW’s, opvangtehuizen of vrijetijdsinstellingen zoals kinderboerderijen. Zo is elke donateur er zeker van dat het geld altijd op de juiste plaats terechtkomt”, sluit Kristof De Boever af.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge