Wie is Stichting Pelicano?

Wie is Stichting Pelicano?

Pelicano is een stichting van openbaar nut die op een duurzame manier de strijd wil aangaan tegen kinderarmoede hier bij ons

We zetten ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat elk Belgisch kind de kansen krijgt waar het recht op heeft: gezonde leefomstandigheden, voldoende voedsel, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om die doelstellingen te verwezenlijken, zamelen we fondsen in via activiteiten, schenkingen en sponsoring.

Wat doen we?  Hoe kunt u ons helpen?

Historiek

 

2008

Enkele sociaal bewogen vrienden bundelen hun krachten en intenties om een stichting van openbaar nut op te richten.

 

2009

De statuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en Stichting Pelicano wordt per KB officieel erkend.

 

2010

Stichting Pelicano verwerft officieel de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. Een deugddoende aanmoediging om ons werk verder te zetten! 

 

2015

Stichting Pelicano viert haar 5de verjaardag met een academische zitting en concert in het Paleis der Academiën te Brussel.


Bestuur

Wie is wie?

Dagelijkse leiding

Managing director

Medeoprichter: De heer Christiaan HOORNE

Directiesecretaris

De heer Michel LEEMANS

In Memoriam: Ere-bestuurders

Luitenant-generaal b.d. Jean-Pierre Bovy
Ere-Vleugeladjudant van de Koning ( 2011)

De heer Marc de Voogt
Stichtend bestuurder van de Stichting Pelicano ( 2015)

Raad van Bestuur

 • Ere-Voorzitter: Em. prof. dr. Marc Baron BOSSUYT
  Emeritus-Voorzitter van het Belgische Grondwettelijk Hof

 • Stichtend Voorzitter : Mr. Jean-Luc COTTYN
  Advocaat

 • Stichtend Afgevaardigd bestuurder : De heer Dirk van der BAUWHEDE

 • Bestuurder : De heer Peter BALS
  Hoofdcommissaris bij de Federale Politie
  Trezorier

 • Bestuurder : De heer Walter BLIECK
  Ere-Directeur Koninklijk Atheneum Mariakerke

 • Bestuurder : De heer Leo BORMS
  Industrieel

 • Bestuurder : Mevrouw Evy CLAEYS
  Expert – Claeys Expertise

 • Bestuurder : Gravin Régine Cornet d’Elzius de Peissant
  Eerste Substituut-procureur des Konings

 • Bestuurder : De heer Karl DE COUX
  Accountant
  Directeur Financiën

 • Bestuurder : De heer Serge LIPSZYC
  Magistraat

 • Bestuurder : Mevrouw Marie-Claude MAERTENS
  Ere-Procureur des Konings

 • Bestuurder : Mr. Patrick Bernard MARTENS
  Advocaat

 • Bestuurder : Mevrouw Colette MEESTER
  Key Account Manager

 

Pelicano adviesraad
Stichting Pelicano heeft een eigen adviesraad opgericht, die borg staat voor de ondersteuning van onze activiteiten en waakt over de integriteit van onze werking. 

 • De heer Paul CEUNINCK
  Hoofdadministrateur bij de Europese Commissie

 • Ir. Pascal CLAEYS
  Deskundige in Industriële risico’s

 • Prof. dr. Marc COOLS
  Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Criminologie

 • De heer Kristof DE BOEVER
  Business Developper bij K.P.M.G.

 • De heer Alain DE LAENDER
  Bestuurlijk Directeur-Coördinator van de Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen

 • De heer Thierry DENYS
  Ere-Voorzitter Rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen

 • De heer Jasper PILLEN
  Woordvoerder Kabinet Minister van Mobiliteit

 • De heer Romain VAN DE VOORDE
  Psycholoog,Orthopedagoog, Logopedist

 • De heer Alexander VAN RAVELS
  Senior Director - Head of Capital Markets, CBRE

 • De heer Danny VERBIEST
  Ere-Voorzitter Raad van Bestuur v/h “Goudblommeke in Papier”

 • Notaris Michel WEGGE
  Notariskantoor Michel Wegge - Borsbeek

 • Mevrouw Delphine GATHOYE
  FOD Justitie – Attaché Planning & Budget

 • Mevrouw Isabelle PETIT DUFRENOY
  Journalist RTBF en Uitgever