Geen artikelen gevonden
Stichting Pelicano
Stichting Pelicano
Samen kinderen in armoede een toekomst bieden
 • Microgiften

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Wij rekenen op jou


Stichting Pelicano ondersteunt haar Pelicanokinderen (kinderen die in schrijnende armoede opgroeien), via zorgpartners, tot ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Deze financiële ondersteuning geeft hen gelijke kansen. Onze zorgpartners zorgen ervoor dat de Pelicanokinderen iedere dag een warme maaltijd krijgen, dat ze aan het seizoen aangepaste kledij dragen, dat ze actief kunnen deelnemen aan (na)schoolse activiteiten, dat ze kunnen inzetten op sport/cultuur en vrije tijd en dat eventuele niet terugbetaalbare (para)medische kosten betaald worden. Stichting Pelicano wordt voor 100% gefinancierd door de maatschappij, te weten door particuliere donateurs, bedrijven en verenigingen. Zij doen hetzij een financiële bijdrage aan de Stichting, hetzij organiseren bedrijven, verenigingen en hun medewerkers activiteiten, evenementen, … waarvan de opbrengst al dan niet integraal naar Stichting Pelicano gaat.

En wist je dat de basiskostprijs voor Stichting Pelicano jaarlijks 1.250 euro bedraagt (tot 12 jaar) en 2.000 euro (vanaf 13 jaar). Zo bedraagt de gemiddelde kostprijs per kind in totaal 40.000 euro. Stichting Pelicano levert duurzame financiële hulp, via zorgpartners, aan haar Pelicanokinderen. De zorgpartner beheert de toegekende financiële middelen en betaalt de uitgaven van het Pelicanokind op een correct manier, net alsof het een eigen kind zou zijn. Dit impliceert dat voornoemde basisbedragen in vele gevallen in de loop van het jaar aangevuld worden.

De duurzame financiële ondersteuning en het groeiend aantal aanvragen om als Pelicanokind erkend te worden zijn dé redenen waarom Stichting Pelicano een stijgende behoefte heeft aan recurrente inkomsten.

Wat zijn microgiften?


Teneinde deze recurrente inkomsten te kunnen genereren, heeft Stichting Pelicano een systeem van microgiften uitgewerkt. Microgiften zijn heel kleine maandelijkse donaties (tussen de 0,01 en 0,99 eurocent) die maandelijks door de werkgever, mits uitdrukkelijk akkoord van de werknemer, op de uitbetaling van het netto loon, het vakantiegeld, extra premies, … worden ingehouden en doorgestort worden aan Stichting Pelicano.

Eenvoudigweg zijn microgiften dus niets anders dan het doneren van de getallen na de komma bij iedere uitbetaling van de werkgever aan de werknemer.

Hoe meer werknemers een dergelijk engagement onderschrijven, hoe meer recurrente inkomsten Stichting Pelicano maandelijks ontvangt. En deze recurrente inkomsten maken het voor de Stichting eenvoudiger om een betere forecast te maken van het aantal Pelicanokinderen die kunnen aanvaard worden. Want wist je dat wij gemiddeld 150 aanvragen per maand ontvangen om als Pelicanokind erkend te worden?

Ben je werkgever of werknemer? Via onderstaande linken kan je meer informatie lezen.

Graag meer info?

Mogelijks heb je extra vragen over de werking van microgiften. Daarom helpen we je graag verder en bekijken we hoe we kunnen samenwerken. Contacteer Kristof, head of corporate partnerships vrijblijvend via business@pelicanofoundation.be.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Stichting Pelicano


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge