Geen artikelen gevonden
 • Microgiften

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Wij rekenen op jou


Pelicano Kinderarmoedestichting ondersteunt haar Pelicanokinderen (kinderen die in schrijnende armoede opgroeien), via sociale partners, tot ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Deze financiële ondersteuning geeft hen gelijke kansen. Onze sociale partners zorgen ervoor dat de Pelicanokinderen iedere dag een warme maaltijd krijgen, dat ze aan het seizoen aangepaste kledij dragen, dat ze actief kunnen deelnemen aan (na)schoolse activiteiten, dat ze kunnen inzetten op sport/cultuur en vrije tijd en dat eventuele niet terugbetaalbare (para)medische kosten betaald worden. Pelicano wordt voor 100% gefinancierd door de maatschappij, te weten door particuliere donateurs, bedrijven en verenigingen. Zij doen hetzij een financiële bijdrage aan Pelicano, hetzij organiseren bedrijven, verenigingen en hun medewerkers activiteiten, evenementen, … waarvan de opbrengst al dan niet integraal naar Pelicano gaat.

En wist je dat de basiskostprijs voor Pelicano jaarlijks 1.250 euro bedraagt (tot 12 jaar) en 2.000 euro (vanaf 13 jaar). Zo bedraagt de gemiddelde kostprijs per kind in totaal 40.000 euro. Pelicano levert duurzame financiële hulp, via sociale partners, aan haar Pelicanokinderen. De sociale partner beheert de toegekende financiële middelen en betaalt de uitgaven van het Pelicanokind op een correct manier, net alsof het een eigen kind zou zijn. Dit impliceert dat voornoemde basisbedragen in vele gevallen in de loop van het jaar aangevuld worden.

De duurzame financiële ondersteuning en het groeiend aantal aanvragen om als Pelicanokind erkend te worden zijn dé redenen waarom Pelicano een stijgende behoefte heeft aan recurrente inkomsten.

Wat zijn microgiften?


Teneinde deze recurrente inkomsten te kunnen genereren, heeft Pelicano een systeem van microgiften uitgewerkt. Microgiften zijn heel kleine maandelijkse donaties (tussen de 0,01 en 0,99 eurocent) die maandelijks door de werkgever, mits uitdrukkelijk akkoord van de werknemer, op de uitbetaling van het netto loon, het vakantiegeld, extra premies, … worden ingehouden en doorgestort worden aan Pelicano.

Eenvoudigweg zijn microgiften dus niets anders dan het doneren van de getallen na de komma bij iedere uitbetaling van de werkgever aan de werknemer.

Hoe meer werknemers een dergelijk engagement onderschrijven, hoe meer recurrente inkomsten Pelicano maandelijks ontvangt. En deze recurrente inkomsten maken het voor Pelicano eenvoudiger om een betere forecast te maken van het aantal Pelicanokinderen die kunnen aanvaard worden. Want wist je dat wij gemiddeld 150 aanvragen per maand ontvangen om als Pelicanokind erkend te worden?

Ben je werkgever of werknemer? Via onderstaande linken kan je meer informatie lezen.

Graag meer info?

Mogelijks heb je extra vragen over de werking van microgiften. Daarom helpen we je graag verder en bekijken we hoe we kunnen samenwerken. Contacteer Kristof, head of corporate partnerships vrijblijvend via business@pelicanofoundation.be.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge