Geen artikelen gevonden
Stichting Pelicano
Stichting Pelicano
Samen kinderarmoede in België oplossen
 • Filantropisch Centrum

We merken dat u een oude browser gebruikt

Gedateerde browsers kunnen veiligheidsrisico's inhouden voor uw computer. Om onze website op de beste manier te ervaren, gebruikt u beter één van onderstaande browsers.

Filantropisch Centrum Pelicano - logo

Onze doelstelling


Filantropie is een groot woord. Het betekent letterlijk “liefde voor de mensheid”, in de zin van zorgen voor mensen. Concreet betekent dat: initiatieven nemen voor het publieke welzijn door de levensomstandigheden van mensen te verbeteren. Het Filantropisch Centrum Pelicano mag je ruimer zien dan de Stichting Pelicano. Want via het Centrum gaan we iedere uitdaging aan, en niet alleen de strijd tegen armoede bij kinderen.

Jij vindt het misschien zonde dat zoveel huisdieren in een asiel belanden. Je wil dat er zo snel mogelijk een middel komt tegen kanker. Of jouw hart breekt als je in de krant leest hoe mensen in verre landen honger lijden of amper proper water hebben. Dat komt omdat je een leven leidt waar plaats is voor waarden. Maar hoe geef je die waarden door aan de volgende generaties?

Precies daarom hebben we het Filantropisch Centrum Pelicano opgericht. Dat centrum maakt jouw nobele streven makkelijker via “het Fonds op Naam”. Samen met jou werken we een regeling op maat uit die jouw wensen respecteert. Je krijgt de zekerheid dat die wensen uitgevoerd worden, wanneer je er niet meer bent.       

Onze acties


Samenwerking met BFFS

Om het Filantropisch Centrum in goede banen te leiden, werken we samen met ‘BFFS’ (Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen). Deze federatie groepeert filantropische stichtingen. Zo wordt onze organisatie transparanter en tonen we aan dat we een relevante plaats innemen in de samenleving.

Een beroep doen op het Filantropisch Centrum

Eigenlijk kan je jouw testament in amper één zin op een velletje papier neerschrijven. Maar de praktijk leert dat het net iets complexer is.

Er zijn vier vaak voorkomende situaties denkbaar waarbij hulp van buitenaf zeker welkom is. Wij hebben ze voor jou samengevat in vier pertinente vragen en evenveel geruststellende antwoorden.

Een goed doel willen steunen, is één ding. Dat correct verwoorden en in een testament gieten is een ander paar mouwen. Je bent niet de enige die verdwaalt in de formuleringen en formele voorwaarden van een testament of legaat. De Belgische wetgeving rond het erfrecht is zeer ingewikkeld.

Het Filantropisch Centrum Pelicano helpt jou daarom bij de redactie van jouw testament. Onze ervaren juristen doen dat met plezier en bovendien helemaal gratis. Zij schrijven jouw wensen neer zodat ze aan alle wettelijke vereisten beantwoorden en er ook geen foute interpretatie mogelijk is.

Het Filantropisch Centrum Pelicano helpt jouw persoonlijke wensen juridisch correct te formuleren.

Een testament is meestal een opsomming van financiële zaken. Maar een laatste wil houdt vaak veel meer in dan dat. Hoe ingewikkeld jouw wensen ook mogen zijn, het Filantropisch Centrum Pelicano zorgt voor de correcte afhandeling.

Misschien heb je een huisdier en wil je er zeker van zijn dat het, als jij er niet meer bent, een even warm nest krijgt. Of je hebt een heel concrete verdeling van jouw bezittingen in het hoofd: de mooie halsketting is voor jouw nichtje, het zondags servies dat al generaties meegaat, is voor jouw broer en dat unieke instrument is voor jouw buurman. Of je wil op jouw begrafenis vioolmuziek en narcissen. Elke wens laten wij in vervulling gaan.

Na jouw overlijden zorgt het Filantropisch Centrum Pelicano voor de uitvoering van al je wensen, hoe specifiek ze ook zijn. Zo houd jij zelf de regie in handen.

Nogal wat goede doelen worden erkend door de fiscus en mogen fiscale attesten uitschrijven. Ze zijn overal bekend, hebben vaak al een lange geschiedenis en boezemen vertrouwen in.

Maar misschien heb je een ander goed doel voor ogen? Een kleine begunstigde zoals de lokale voetbalclub, het dorpsschooltje van je kleinkind of de muziekkapel. Maakt dat een verschil voor jouw testament? Ja en nee.

Vanuit praktisch oogpunt
Of een goed doel erkend is of niet: de praktische gevolgen zijn identiek. Jouw testament zal er dus niet anders uitzien. Stel dat jouw favoriete goede doel niet meer zou bestaan. Wat gebeurt er dan met jouw nalatenschap wanneer je overlijdt?

Onze experts helpen jou met het opzetten van een watervalsysteem. Jij geeft van bij het begin meerdere goede doelen aan. Als goed doel A op een dag niet meer zou bestaan, gaat jouw nalatenschap automatisch door naar goed doel B. Mocht goed doel B om een reden tekortschieten, dan komt jouw nalatenschap terecht bij goed doel C, enzovoort.

Vanuit fiscaal oogpunt
Voor de erfbelasting maakt het in Vlaanderen of Wallonië niets uit. Maar er is wél een opmerkelijk verschil als je in Brussel woont.

Want enkel federaal erkende instellingen genieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gunsttarief. Is de vereniging die jij koos niet erkend, dan zal die dubbel zoveel erfbelasting betalen.

Wil je vermijden dat er te veel van jouw erfenis naar de Staat vloeit? Werk dan samen met het Filantropisch Centrum Pelicano. Wij ontvangen jouw erfenis tegen het voordelige tarief voor erkende instellingen. Daarnaast geven wij jouw erfenis door aan een goed doel naar keuze.

Het Filantropisch Centrum Pelicano komt ook tussen wanneer je een niet-erkend goed doel begunstigt. Zo vermijd je soms een hoge erfbelasting. Je bent er zeker van dat jouw nalatenschap altijd in goede handen blijft.

Voel je je verbonden met meerdere goede doelen? Wil je bijvoorbeeld zowel mishandelde dieren een beter leven schenken als kanker de wereld uit helpen? Dat is een heel mooie gedachte, maar het maakt er jouw testament niet makkelijker op.

Het Filantropisch Centrum Pelicano neemt  graag dat extra papierwerk uit jouw handen. Samen sluiten we alle mogelijke misverstanden (‘wie krijgt wat?’) uit en regelen we een efficiënte, tijdbesparende afhandeling. Want jouw nobele bedoeling, schenken aan goede doelen, mag jou niet met extra zorgen overstelpen.

Je kan met een gerust hart aan meerdere goede doelen schenken. Dankzij jouw samenwerking met het Filantropisch Centrum Pelicano voorkom je eventuele misverstanden en tijdverlies.

Wil je meer weten?

Het Fonds op Naam


Jouw persoonlijke goede doel

Het Filantropisch Centrum Pelicano werkt altijd met een Fonds op Naam, jouw eigen naam. Hierin schrijven we jouw wensen neer. Met zo’n Fonds kan je jouw filantropische bedoelingen makkelijker en doeltreffender vorm geven.

Een Fonds op Naam is een schenking met een welomschreven opdracht. Je krijgt hierbij volledig het heft in handen. Eerst en vooral kies je de thema’s die jou nauw aan het hart liggen. Daarna kies je het werkgebied, bijvoorbeeld jouw gemeente, België, Europa, wereldwijd … En tot slot kies je ook de termijn van jouw opdracht.

Zolang jouw doelstelling binnen de visie van de organisatie past, kan je jouw eigen project volledig vorm geven. Het Filantropisch Centrum Pelicano kiest voor een Fonds op Naam omdat we jou op die manier maximaal kunnen helpen. Dit betekent dat je profiteert van onze jarenlange ervaring en kennis. Tijdens het hele proces helpen wij bij de keuze van de doelstellingen, de selectieprocedures en andere zaken. Uiteindelijk krijg je de waarborg dat wij jouw vermogen efficiënt en duurzaam beheren, ook wanneer jij er niet meer bent.

Echte getuigenissen


Amelie en Christophe

Namen

“Ons zoontje werd zes jaar geleden met een zware mentale handicap geboren. Ook fysiek kan hij niet zelfstandig functioneren. Zijn geboorte heeft niet alleen ons dagelijks leven grondig veranderd, maar ook onze visie op leven, geld verdienen en uitgeven. Vandaag staan we zelf in voor de zorg van ’s morgens tot ’s avonds. Maar wat als wij er niet meer zullen zijn? Dan willen we dat er een goed uitgebouwde zorgvoorziening is, dat mensen met een handicap of beperking evenveel kansen krijgen in de maatschappij,   
dat er pioniers zijn die zullen blijven ijveren voor de rechten van deze doelgroep. Met het geld dat we in ons leven verdienen, willen we die doelen veilig stellen. Een Fonds op naam maakt dat echt mogelijk: we hebben heel nauwkeurig verdeeld hoeveel van ons vermogen naar welke organisatie gaat. Ze zijn allemaal gelinkt aan de ondersteuning van mensen met een handicap, want daar ligt onze hoop.”
Om de privacy van deze mensen te beschermen, zijn namen en persoonsgegevens in deze getuigenis fictief.

Cathérine

Antwerpen

“Mijn papa was een goed man. Zijn hele leven lang heeft hij zich ingezet voor kwetsbare groepen in de samenleving. Niet op eigen houtje natuurlijk, wel als vrijwilliger van een organisatie die mensen duurzaam en met een onderbouwde visie kansen geeft. Wij, kinderen, hebben gezien hoeveel deugd het hem deed om anderen te helpen, om het beste van zichzelf te geven en daar niets voor terug te willen.
Die bron van inspiratie wil ik zelf ook zijn. Ik treed daarom in zijn voetstappen als vrijwilliger maar ik ga nog een stapje verder. Ik wil dat mijn spaargeld precies die kwetsbare groepen in onze samenleving helpt als ik er niet meer ben straks. Dankzij een Fonds op naam ben ik daar zeker van. Van mijn inzet nu zullen anderen dan nog lang kunnen oogsten.” 
Om de privacy van deze mensen te beschermen, zijn namen en persoonsgegevens in deze getuigenis fictief.

Cesar en Louise

Brussel

“Wij zijn Cesar en Louise, allebei 77 jaar en al 50 jaar gelukkig getrouwd. Niet dat ons leven altijd rozengeur en maneschijn is geweest, verre van. We zijn onze enige zoon verloren toen hij 33 jaar was. Zijn hart lag in Bolivië: hij was er drie jaar eerder gaan wonen en werkte er mee aan een schitterend project om kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Op een dag raakte hij met z’n auto van de weg en belandde tegen een boom. Hij was op slag dood. Zo’n verdriet heelt niet, nooit.
Om hem dicht in ons hart te houden en voort te zetten waar hij aan begonnen was, schenken we straks als we zelf overlijden, ons hele vermogen aan de organisatie die hem nauw aan het hart lag. Nu we hem geen toekomst meer kunnen schenken, willen we zoveel mogelijk andere kinderen in Bolivië die kans wél geven. In een Fonds op naam legden we alle details vast zodat we zeker zijn dat alles verloopt zoals wij het zelf willen.”
Om de privacy van deze mensen te beschermen, zijn namen en persoonsgegevens in deze getuigenis fictief.

Jean-Paul

Luik

“Als gynaecoloog op pensioen, kan ik boeken vol schrijven met verhalen over de enorme nood aan medische zorg in de wereld. Elk jaar offerde ik een deel van mijn vakantie op aan stages in het buitenland: ik deed er vrijwillig consultaties, voerde operaties uit en verstrekte medisch advies op plaatsen waar werkelijk niets voorhanden was. Ik heb het altijd als een kleine inspanning ervaren om op die manier mensen werkelijk vooruit te helpen in het leven.
Met een beetje inzet red je honderden levens! Daar wil ik mee doorgaan, ook nadat ik zelf mijn laatste adem heb uitgeblazen. Mijn vermogen is daarom toegewezen aan een organisatie die medische zorg verleend in minder ontwikkelde landen overal ter wereld. Mijn Fonds op naam zorgt ervoor dat absoluut alles tot in de puntjes is geregeld. Zo ben ik er zeker van dat al mijn werk niet zinloos is geweest.” 
Om de privacy van deze mensen te beschermen, zijn namen en persoonsgegevens in deze getuigenis fictief.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Stichting Pelicano


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge