Geen artikelen gevonden
 • 10/04/2020
 • Nieuws

Stichting Pelicano ontvangt 5 keer minder armoededossiers


Kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano ontvangt 5 keer minder armoededossiers dan voor coronacrisis. Mede-oprichter Christiaan Hoorne: “Kinderarmoede verdwijnt onder radar, terwijl nood hoger is dan ooit”Brussel, 3 april 2020 - Stichting Pelicano, een Belgische organisatie die kinderen en jongeren uit de armoede haalt door hen via zorgpartners financieel te ondersteunen, slaat een noodkreet. In de laatste weken ontving de organisatie vijf keer minder armoededossiers dan normaal. Zorginstellingen zoals scholen en jongerenverenigingen zijn voor Stichting Pelicano namelijk een cruciale schakel om kinderarmoede te detecteren en aan te kaarten bij hun organisatie. Nu de sociale controle door de sluiting van scholen of andere organisaties die met kinderen betrokken zijn wegvalt, dreigt de doorstroom van armoededossiers volledig in het water te vallen. “Wij maken ons grote zorgen over kwetsbare gezinnen in nood en roepen op om ons via onze zorgpartners (scholen & OCMW’s) te contacteren indien er weet is van moeilijke situaties”, laat mede-oprichter Christiaan Hoorne weten.


Ook voor kinderen uit kansarme gezinnen heeft de coronacrisis een grote impact. Niet alleen valt hun sociaal opvangnet – zoals de school – weg, ook van thuis uit leren is verre van vanzelfsprekend. Naar schatting 5 à 10 procent van alle kinderen hebben namelijk thuis geen toegang tot digitale toepassingen zoals een computer, wat (leer)achterstand in de hand werkt.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft is met een cijfer van 420.000 hallucinant hoog, en toch blijft de problematiek vaak onder de oppervlakte. Zeker in deze tijden, nu kwetsbare gezinnen nog meer onder druk komen staan door de economische impact van deze crisis, is dat niet anders.


Alarmerende daling van het aantal nieuwe aanvragen voor hulp in armoededossiers door andere werking zorgpartners

Scholen en andere zorgpartners hebben een belangrijke rol in het detecteren van armoedesituaties bij kinderen. Het zijn vaak zij die van barre omstandigheden melding maken bij Stichting Pelicano. Bestaande Pelicanokinderen kunnen extra noden hebben en daarnaast zijn er zeker meer probleemsituaties. Nu de scholen en andere instellingen waar kinderen mee in contact komen dicht zijn of anders moeten werken, en het einde hiervan nog niet in zicht is, ontbreekt dus het persoonlijk contact met die kinderen en hapert de doorstroom van meldingen.

Stichting Pelicano ziet een dramatische terugval van aanvragen voor ondersteuning in kinderarmoede, terwijl kinderen in dit huidig crisisklimaat net enorm kwetsbaar zijn. “Normaal ontvangen wij wekelijks ongeveer 40 à 50 aanvragen. De laatste weken is dit teruggevallen naar 10 à 15 aanvragen per week”, vertelt Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur van Stichting Pelicano.


Extra financiële middelen door coronacrisis

Stichting Pelicano maakt zich dan ook grote zorgen over de langetermijneffecten van deze crisis op kinderarmoede en roept – naast zijn gebruikelijke netwerk van scholen en OCMW’s – ook anderen op om waakzaam te zijn en om gevallen van armoede bij hen te melden. Dit om de kloof voor kinderen in de rauwste armoede niet extra groot te laten worden.

Algemeen Directeur Christiaan Hoorne: “In het licht van deze bizarre tijd blijven we ernaar streven de Pelicanokinderen zo goed mogelijk te verzorgen. Naast de financiële middelen van de zorgpartners om de basisbehoeften te verzekeren van de Pelicanokinderen, zullen wij als Stichting extra financiële middelen vrijmaken. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe laptops beschikbaar gesteld om huiswerk te kunnen maken, om het sociaal contact met leeftijdsgenoten en met de school te behouden, zodat die kinderen betrokken blijven. Kinderen mogen immers niet extra de dupe worden van deze akelige situatie.”

Stichting Pelicano vreest dat de coronasituatie extra precair wordt voor tal van kinderen en jongeren. Dankzij eigen fondsen ondersteunt de organisatie kansarme kinderen, op een anonieme manier, met als streefdoel om hun einddiploma te laten behalen. Kinderen in kwetsbare situaties zelf uit de nood helpen kan uiteraard via een financiële bijdrage aan Stichting Pelicano.

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge