Geen artikelen gevonden
 • 14/07/2022
 • Nieuws

Districtsconferentie in het teken van kinderarmoede bestrijding


Tijdens de districtsconferentie op 25 juni in de Ghelamco-arena stond een debat over het structureel bestrijden van de intergenerationele (kinder)armoede in Vlaanderen centraal.

Dit was ook het thema van mijn Gouverneursjaar, aldus Luc Van der Biest.

De deelnemers waren Prof. Wim De Wachter, Rotaracter Sarah Bordon-Soens, Pelicano sterkhouder Kristof De Boever en BV Kristel Verbeke. Het werd geleid door Goedele Wachters.

Ze brachten elk hun visie naar voor en onderstreepten de ernst én de urgentie van deze problematiek.

Persoonlijk ben ik van mening dat het een echte schande is dat wij, als één van de rijkste regio’s in Europa , tolereren dat het bijzonder belangrijk is waar je wieg staat in Vlaanderen.

Als Rotary clubs van Oost- en West-Vlaanderen hebben we bijzonder passend gereageerd op de overstromingen in de Vesder vallei en de crisis in Ukraine. In mijn beleving echter is de intergenerationele armoede in Vlaanderen een ingrijpender en schrijnender probleem. Rotary, als service club is moreel verplicht hier iets aan te doen.

Daarenboven past dit in niet minder dan 4 van de 7 focusgebieden van Rotary :

 • Gezondheid van moeder en kind
 • Basisonderwijs en alfabetisering
 • Economische en sociale ontwikkeling
 • Preventie en behandeling van ziekten

Armoede is én blijft een onrecht.  Als we de krachten bundelen, dan kunnen we als Rotary het verschil maken door aan te tonen – via pilootprojecten- dat een structurele aanpak kan werken en duizenden gezinnen uit de armoede kan halen. Dit vraagt uiteraard een commitment van een overgroot deel van onze clubs voor een provincie-overschrijdend project.

En ik heb tot mijn spijt moeten constateren dat heel wat clubs hiertoe niet bereid zijn. Men investeert liever in lokale projecten die enkel aan symptoombestrijding doen, terwijl we – indien we de krachten willen bundelen, een structurele oplossing kunnen mee vorm geven die heel wat van de symptoombestrijding van vandaag – die elke dag moet herhaald worden -  kan overbodig maken. Hiermee wil ik niet zeggen dat we de symptoombestrijding projecten moeten stoppen. Het is geen of – of maar een én én.

Na dit Gouverneursjaar ga ik mij volledig toeleggen op het uitwerken van deze approach, samen met een groep van collega Rotariërs die op dezelfde golflengte zitten. Voel je je geroepen om hier in de komende jaren energie in te steken, zend me dan een mailtje , en je zal deel uitmaken van dit team. Het voorgestelde project – met 5 pilootprojecten- heeft niet als hoofddoel een 50 tal gezinnen uit de armoede uit te halen. Neen, we willen met de voorgestelde approach een wetenschappelijk gefundeerd alternatief aanbieden om met de beschikbare middelen duizenden gezinnen uit de armoede te halen en ervoor te zorgen dat ze er ook uit blijven, in plaats van deze middelen te besteden om de problematiek met dubbele cijfers te zien toenemen per jaar.

Gaan we dit alleen financieren ? Theoretisch zou dit perfect kunnen, door gebruik te maken van 20% van de beschikbare middelen in ons district. Gaan we uit van een derde van de benodigde middelen die door Rotary aangebracht worden, dan is dit de kostprijs van 1 koffie per week per Rotariër ! Vandaar dat we de clubs zullen vragen of ze een driejarig commitment willen nemen, voor een jaarlijks bedrag dat ze zelf bepalen.

En uiteraard zullen we in partnership gaan met andere organisaties om het financieel plaatje rond te krijgen. Dat wordt werk voor het komende Rotary jaar.

Indien we de kracht van de Rotary organisatie willen en kunnen gebruiken, door projecten op te zetten op een andere schaal, namelijk club- en groep overschrijdend, dan gaan we erin slagen om meer dan één steen te verleggen in de rivier.

Opinie en tekst door Luc Van der Biest. PDG

Bron: https://rotary2130.org/nl/content/news/show/12201

Contact


 • IBAN BE53 0687 7777 7753
  BIC: GKCCBEBB
  Mededeling: 'Ik steun een Pelicanokind’

Adres


 • Hoofdkantoor
  Congresstraat 35
  1000 Brussel
 • Bijkantoor Brugge
  Baron Ruzettelaan 3–3.2b
  8310 Brugge