Filantropisch centrum

MEERDERE GOEDE DOELEN STEUNEN?

Stichting Pelicano is een Stichting die zich inzet voor de bestrijding van de immens groeiende kinderarmoede in ons land en dit op duurzame wijze. We zamelen gelden in om Belgische kinderen op medisch, sociaal en pedagogisch vlak duurzame hulp te bieden.

Stichting Pelicano biedt geldelijke steun aan kinderen via zorgpartners. Dit zijn o.a. scholen en OCMW's. Onze zorgpartners hebben een duidelijk beeld van de behoeften van deze kinderen. Wij staan in voor de kosten van opvoeding vanaf de geboorte tot het moment dat deze Pelicano-kinderen als jong volwassenen hun plaats op de arbeidsmarkt gevonden hebben.

Daarvoor heeft Stichting Pelicano in België een uitgebreid netwerk van zorgpartners uitgebouwd.

Vaststelling: veel mensen willen, gezien hun betrokkenheid en persoonlijke ervaringen, meerdere goede doelen ondersteunenen zodoende een gepersonaliseerd filantropisch verhaal realiseren.

Door toenemende vraag vanwege de donateurs hebben wij beslist om de Stichting Pelicano via haar Filantropisch Centrum open te stellen voor alle andere filantropische thema's. De stichting Pelicano is als mede-begunstigde of als executeur daartoe gemachtigd via haar Filantropisch Centrum. 

Stichting Pelicano werkt onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid en werkt rechtstreeks samen met de Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning.

Getuigenissen

Vzw Proma

“Wij zijn Cesar en Louise, allebei 77 jaar en al 50 jaar gelukkig getrouwd. Niet dat ons leven altijd rozengeur en maneschijn is geweest, verre van. We zijn onze enige zoon verloren toen hij 33 jaar was. Zijn hart lag in Bolivië: hij was er drie jaar eerder gaan wonen en werkte er mee aan een schitterend project om kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Op een dag raakte hij met z’n auto van de weg en belandde tegen een boom. Hij was op slag dood. Zo’n verdriet heelt niet, nooit.

Om hem dicht in ons hart te houden en voort te zetten waar hij aan begonnen was, schenken we straks als we zelf overlijden, ons hele vermogen aan de organisatie die hem nauw aan het hart lag. Nu we hem geen toekomst meer kunnen schenken, willen we zoveel mogelijk andere kinderen in Bolivië die kans wél geven. In een Fonds op naam legden we alle details vast zodat we zeker zijn dat alles verloopt zoals wij het zelf willen.”

Cesar en Louise uit Brussel

“Als gynaecoloog op pensioen, kan ik boeken vol schrijven met verhalen over de enorme nood aan medische zorg in de wereld. Elk jaar offerde ik een deel van mijn vakantie op aan stages in het buitenland: ik deed er vrijwillig consultaties, voerde operaties uit en verstrekte medisch advies op plaatsen waar werkelijk niets voorhanden was.

Ik heb het altijd als een kleine inspanning ervaren om op die manier mensen werkelijk vooruit te helpen in het leven. Met een beetje inzet red je honderden levens! Daar wil ik mee doorgaan, ook nadat ik zelf mijn laatste adem heb uitgeblazen. Mijn vermogen is daarom toegewezen aan een organisatie die medische zorg verleend in minder ontwikkelde landen overal ter wereld. Mijn Fonds op naam zorgt ervoor dat absoluut alles tot in de puntjes is geregeld. Zo ben ik er zeker van dat al mijn werk niet zinloos is geweest.”

Jean-Paul uit Luik

“Ons zoontje werd zes jaar geleden met een zware mentale handicap geboren. Ook fysiek kan hij niet zelfstandig functioneren. Zijn geboorte heeft niet alleen ons dagelijks leven grondig veranderd, maar ook onze visie op leven, geld verdienen en uitgeven.

Vandaag staan we zelf in voor de zorg van ’s morgens tot ’s avonds. Maar wat als wij er niet meer zullen zijn? Dan willen we dat er een goed uitgebouwde zorgvoorziening is, dat mensen met een handicap of beperking evenveel kansen krijgen in de maatschappij, dat er pioniers zijn die zullen blijven ijveren voor de rechten van deze doelgroep.

Met het geld dat we in ons leven verdienen, willen we die doelen veilig stellen. Een Fonds op naam maakt dat echt mogelijk: we hebben heel nauwkeurig verdeeld hoeveel van ons vermogen naar welke organisatie gaat. Ze zijn allemaal gelinkt aan de ondersteuning van mensen met een handicap, want daar ligt onze hoop.”

Amelie en Christophe uit Namen