Armoede slaat harder toe dan we denken

Geschreven door Pelicano op donderdag 01 dec 2016

Getuigenis van een Pelicano Zorgpartner

Caroline Petitjean is GON-coördinator en ergotherapeut aan het MPI De Vloedlijn in Oostende. Ze werkt al vier jaar samen met de Stichting Pelicano en ziet zonder deze rechtstreekse steun vaak geen uitweg.

“Ik heb het grootste respect en waardering voor de werking van de Stichting Pelicano. De middelen die ik van hen krijg, zet ik dan ook met de meeste zorg en doordachtheid in. Elke case wordt bij ons op school geëvalueerd door een heel team van leerkrachten, zorgcoördinatoren, psychologen en orthopedagogen. We zoeken samen, en in samenspraak met de ouder(s), naar de best passende oplossing voor ieder kind.

“We zijn zeer zorgvuldig in het bepalen van wie Pelicano-hulp krijgt. We bekijken voor elke situatie individueel welke oplossing het meest passend is.”

Nog niet zo lang geleden werden we geconfronteerd met een schrijnend geval waarvan je niet verwacht het nog in België tegen te komen. Niets is minder waar. Armoede slaat ook hier veel harder toe dan we denken.

Er is een meisje dat samen met haar broertje en zusje bij ons naar school komt. Ze is heel mager, hygiënisch verwaarloosd en we zien haar om eten bedelen bij andere kinderen. Daar kan je niet naast kijken. Dankzij Pelicano krijgen deze drie kinderen nu dagelijks een warme maaltijd op school.

Daar blijft het trouwens niet bij. Samen met Pelicano zochten we ook naar een meer structurele oplossing. De kinderen gaan nu alle drie op internaat. Voor de ouders zelf zochten we samen met hen naar een gepaste opleiding en begeleidden hen naar een job.  Het resultaat is onwaarschijnlijk: de kinderen functioneren echt goed in de klas. Ze leren gemakkelijk en zijn enorm dankbaar voor de kansen die ze krijgen.

Zonder steun van de Stichting Pelicano zouden we lang niet zo snel kunnen ingrijpen bij kritieke situaties zoals deze. Zonder hen kan ik me onze schoolwerking echt niet inbeelden.”