Kansarmoede in België

Geschreven door Dirk Van der B… op vrijdag 03 jun 2016

Een bijdrage door Dirk Van der Bauwhede, onze afgevaardigd bestuurder 

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Armoede veroorzaakt uitsluiting. Gezinnen in armoede ervaren dagelijks dat ze er niet bij horen. En als mensen worden uitgesloten van een menswaardig leven, heet dat onrecht.

Mensen die in armoede leven merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen. Ze leven minder lang, ze zijn vaker ziek, ze kampen met schulden, ze hebben niet eens voldoende geld om gezond te eten, hun kinderen kunnen niet mee op school … Kortom: ze staan een leven lang aan de rand van onze samenleving.

Schuld of ongeval, maatschappij of individu … één ding is zeker: armoede bestaat. Het gaat om veel meer dan een individueel probleem. Het hoort niet thuis in een menswaardige samenleving.

Jouw toekomst moet maar bezwaard zijn door uitsluiting en beknotting van kansen omdat je als arm kind geboren bent…

Uit pijnlijke armoedecijfers blijkt dat dit in ons land een stijgend aantal jonge en opgroeiende kinderen treft en hen daardoor scheidt van de welzijnswaarborgen in de samenleving. Dit is een kloof die ze nooit op eigen kracht kunnen overbruggen omdat het meest erge aan kinderarmoede, armoede-overdracht van generatie op generatie is.

Heel veel van die kinderen groeien op in een affectieloze omgeving en in werkloze (eenouder) gezinnen waarin ontzegging van elementaire zaken noodzaak is. Deze kinderen worden op hun gemis door andere aangekeken! Dit brengt veelal onherstelbare letsels teweeg.

Arme kinderen mislukken vaak op school en niet weinig onder hen kampt met een aangeboren vorm van contactlast, met niet verwerkte gebeurtenissen (trauma’s), verlatenheid, afwijzing, onbegrip …dat zich (soms) uit in gedrags- en emotionele stoornissen (autisme, ADHD, hechtingsstoornis, enz.). STICHTING PELICANO heeft de verheven opdracht van deze kinderen de spreekbuis te willen zijn en een brug te kunnen bouwen naar welzijn.