Bij de Nationale Loterij telt écht iederéén mee!

Geschreven door admin op dinsdag 17 okt 2017
Nationale Loterij

Ieder jaar kent de Nationale Loterij belangrijke subsidiebedragen toe aan instellingen en organisaties met een sociale roeping. In dat kader verleent de Nationale Loterij met name haar steun aan de verwezenlijking van projecten in zeer uiteenlopende domeinen van de armoedebestrijding: de dagelijkse begeleiding van en de hulpverlening aan de minstbedeelden, de organisatie van diverse vormen van opleidingen die de sociale integratie en de aansluiting met de arbeidsmarkt moeten bevorderen, het opzetten van solidariteitsacties en het bijbrengen van sociaal bewustzijn, de verbetering van de levensomstandigheden van zieken en van mensen met een beperking, het mee-ijveren voor de toegankelijkheid tot medische verzorging en vorming voor allen.

Zo heeft de Nationale Loterij dit jaar een specifiek budget voorbehouden voor de actie van de stichting Pelicano ten gunste van de Belgische kinderen die in de meest schrijnende armoede leven.

De doelstellingen van Pelicano passen perfect in de filosofie van de Nationale Loterij: IEDEREEN TELT MEE!