Kwaliteitshandvest Stichting Pelicano

Gekenmerkt door de hoogste normen die de stichting Pelicano zichzelf oplegt, staat zij in voor duurzame bijstand aan Belgische kinderen en jongeren in nood. Zij doet dit door permanente materiële ondersteuning.

U wil de maatschappij dienen?

U bent op zoek naar zekerheid omtrent de correcte aanwending van uw financiële steun?

U kan zelf een kind in nood helpen!

De stichting Pelicano biedt, dank zij uw financiële steun, een gedegen oplossing om het onrecht dat sommige kinderen moeten ondergaan in te perken.

Waarom kiezen voor de dienstverlening van de Stichting Pelicano?

 • Omdat kinderen in armoede laten leven absoluut not done is.
 • Omdat elk kind het beste verdient.
 • Omdat kinderen die kansloos zijn zeker geholpen moeten worden.
 • Omdat Pelicano staat voor een langdurig en permanent contract met het kind.
 • Omdat Pelicano wil bijdragen tot de strijd tegen dit onrecht.
 • Omdat het recht op waardig bestaan een fundamenteel grondrecht is.

Waar kunt u zeker over zijn?

 • Dat uw steun daadwerkelijk in het teken staat van het door uw vooropgestelde doel.
 • Dat de stichting Pelicano alle moeite neemt om het kind professioneel bij te staan.
 • Dat de stichting Pelicano maximaal en bekwaam betrokken instaat voor de zorgen die een kind in zijn groeifase verdient.
 • Dat een kind in nood gezien wordt.
 • Dat de stichting Pelicano zich permanent laat leiden door eerlijkheid en oprechtheid in functie van de rechten van het Kind.
 • Dat de Stichting Pelicano werkt in een sfeer van absolute transparantie.